Friday, March 13, 2009

အနီေရာင္ၾကိဳး (Akai ito)

အခု aznv က ဂ်ပန္ကား တကားၾကည္႔ေနပါတယ္.. ၾကည္႔လို႔ေတာ႔ မျပီးေသးပါဘူး.. ဒီကားေလး ကိုၾကိဳက္လို႔ တင္လိုက္တာ ပါ..
သီခ်င္းေလးကလဲ အရမ္းေကာင္းပါတယ္.. နားဆင္ၾကည္႔ပါ..

No comments: